Dit jaar wordt voor de 48e keer de ‘Tour de Oude Jan’, ofwel de Mini Tour de France van Nederland verreden.

De ‘Tour’ is een jeugdwielerronde die 47 jaar geleden voor het eerst werd verreden in Velp (Gld). Er werden toen diverse rondes verreden rond het kerkje ‘De Oude Jan’. Dit evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groots spektakel. Het voorzitterschap werd jarenlang gevoerd door wijlen Willem Roelofse, die tevens de oprichter was van deze stichting. Na ruim 40 jaar is het rondje ‘Oude Jan’ uitgegroeid tot en evenement waaraan ieder jaar ongeveer 125 jongens in de leeftijd 10 tot 15 jaar deelnemen.

Op race-, ATB-, maar ook op gewone fietsen wordt een week lang dagelijks 80 – 100 kilometer afgelegd. In een grote colonne rijden de jongens in groepjes van 6 renners, iedere groep in shirts van een der sponsors, gevolgd door diverse auto’s waaronder een rode kruis-, bagage-, en bezemwagen. Alle auto’s worden beschikbaar gesteld door een sponsor en voeren reclame van het bedrijf. De media en plaatselijke radio-omroepen besteden ieder jaar weer aandacht aan deze ‘Tour’. Het geheel wordt begeleid door vijf motoragenten.

In de Tour-week wordt twee maal een attractiepark bezocht waar de jongens een paar uur ‘vrijaf’ hebben. ‘s Avonds wordt gegeten in een restaurant en geslapen in een sporthal. Slechts 3 maal deze week zal tijdens het fietsen de nadruk liggen op snelheid. Dit gebeurt ‘s avonds op een afgezet wielerparcours. Verder wordt er elke avond gezwommen en voor de overige avonden is de invulling nog onbekend.

Voor de rest is sportiviteit, vriendelijkheid en goed gedrag de manier om punten te verzamelen. Van de jongens wordt slechts EUR 155,- gevraagd voor deze week, inclusief maaltijden, overnachtingen, evenementenbezoek en eventuele fietsreparaties. Daar de ‘Stichting Jeugdronde Tour de Oude Jan’ geen subsidies ontvangt van gemeente of overheid is zij geheel aangewezen op het bedrijfsleven dankzij wie de ‘Tour’ al ruim 45 jaar bestaat.

In ieder dorp of stad waar wij doorheen fietsen wordt door een geluidswagen gemeld dat de ‘Tour’ in aantocht is. Hiermee worden veel mensen geactiveerd om de rennertjes toe te juichen en aan te moedigen. Deze geluidswagen zal ook regelmatig melden door welke sponsors de ‘Tour’ mogelijk is gemaakt.

Ook bij de drie avonden dat er een criterium wordt verreden zal ruimschoots aandacht worden geschonken aan onze sponsors. Buiten deze activiteiten ten behoeve van de sponsors hebben wij op Internet een homepage waar uw bedrijfsnaam wordt vermeld.

Wellicht hebben wij uw belangstelling gewekt en draagt u de ‘Tour’ een warm hart toe. Hieronder kunt u zien op welke manier u de ‘Tour’ kunt ondersteunen.

MOGELIJKHEID 1
Alle sponsor-/ondersteuning-bedragen tot € 125,- geven recht op een naamsvermelding in het vernieuwde A4-programmaboekje.

MOGELIJKHEID 2
1/4 pagina A4 advertentie € 150,-

MOGELIJKHEID 3
1/2 pagina A4 advertentie € 300,-

MOGELIJKHEID 4
3/4 pagina A4 advertentie € 450,-

MOGELIJKHEID 5
1/1 pagina A4 advertentie € 600,-

MOGELIJKHEID 6
1/1 pagina A4 advertentie € 1000,- U bent tevens PLOEGSPONSOR. U heeft in dit geval 6 jongens een week lang in de door uw firma ter beschikking gestelde shirts rijden. Kosten shirts ca. € 75,- per stuk. Het bedrukken en leveren van deze shirts kan via ons geregeld worden.